Historien om Fåfängan

En byggnad i form av paviljong eller lusthus placerad i en trädgård.

En byggnad i form av paviljong eller lusthus placerad i en trädgård. En regelrätt fåfänga bör vara prålig och kostsam samt ha drag av onyttighet. På 1650-talet byggdes ett försvarsverk, en skans här uppe på berget.


Tillsammans med Djurgårdens skans (idag Skansen) skulle dessa bevaka Stockholms inlopp. Rester av en kanontransportväg, som byggdes av ryska krigsfångar år 1720, är ännu synlig i sluttningen mot öster.

Namnet Fåfängan

Kommer från grosshandlare Fredrik Lundins fåfänga, lusthuset på toppen, byggt på 1770-talet, sedan grosshandlaren hade köpt större delen av berget.

Ordet fåfänga har i Sverige använts om ofruktbar mark där det är ”fåfängt” att odla. I Stockholm har ordet fått en speciell innebörd och betecknar ”lusthus på berg med vidsträckt utsikt, där ägarna stundom samlade sina vänner och kalasade med dem”. En regelrätt fåfänga bör vara prålig och kostsam samt ha drag av onyttighet. Själva berget heter idag Fåfängan, men fram till 1965 var namnet Danviksberget. Berget har också haft andra namn tidigare, Södra skansberget och Danviksskans. Vägen upp hit heter Klockstapelsbacken efter den klockstapel som Danvikens hospitals kyrka hade här.

Lusthuset 1908

Mellan juli 1893 och 1906 hade Saltsjöbanan en station med namnet Fåfängan. Stieg Trenters roman Farlig Fåfänga utspelar sig runt Fåfängan. Lusthuset brann i början av 1990-talet men byggdes upp igen. Fåfängans arkadklippta lindar är ett karaktäristiskt inslag i Stockholms siluett. Idag är Fåfängan ett omtyckt utflyktsmål. Fåfängan Restaurang & Evenemang renoverades inför sommaren 2005, då den nuvarande restaurangbyggnaden tillkom.

Lusthuset 1966
Restaurang & Evenemang

Följ oss Facebook & Instagram