Kontakta / Info

Besöksadress
Klockstapelsbacken 3
116 41 STOCKHOLM

Postadress
BOX 16405
103 27 STOCKHOLM

Tel: 08-642 9900
Epost: info@fafangan.se

OBS! Telegram skickas till postadressen, oss tillhanda senast fem dagar innan evenemanget


BANK
Handelsbanken
Bg: 5416-7515

INTERNATIONAL PAYMENTS
BIC/SWIFT: HANDSESS
IBAN: SE32 6000 0000 0005 1968 0472